29/11/11

símptoma
m. [LC] [MD] Canvi perceptible en el cos o en les seves funcions revelador d’una malaltia o d’una fase d’una malaltia. Els primers símptomes del còlera. Això és un bon símptoma, un mal símptoma.
[MD] símptoma patognòmic Símptoma característic d’una malaltia determinada, amb el qual hom estableix d’una manera segura el diagnòstic.
[LC] [MD] símptoma secundari En una malaltia, símptoma subsegüent als altres. La febre és un símptoma secundari.
m. [LC] Indici . Hi ha símptomes d’una pròxima ruptura.

 Titulo símptoma i no vull parlar de malaltia. Titulo símptoma perquè sí, per atzar, perquè em ve de gust. Titulo símptoma perquè símptoma és difícil d'escriure i les paraules difícils de lletrejar ens repten des de la immutabilitat del registre del diccionari. Esdeven doncs paraules que diferencien, en ser usades i ben escrites, els atents dels que no ho són. Aquestes paraules són símptomes, doncs, en elles mateixes, de l'atenció que hom dediqui a l'ús de la llengua escrita. De l'atenció i el respecte. Però també són difícils i per això caldria demanar respecte també pels errors que puguin generar...

Ai, una altra vegada m'he posat a parlar de qualsevol cosa i no pas del que volia. M'havia proposat una entrada lleugera, entorn d'un símptoma que he estat notant les darreres dues setmanes. Com deia símptoma però no de malaltia, almenys espero. Ja que el símptoma que he identificat vindria a ser indici de què em faig gran. I fer-se gran suposo que encara no és cap malaltia...

I és que vinc notant últimament que gaudeixo especialment dels despertars dissabtes i diumenges i sentir silenci, o millor, menys soroll. Una cosa que em va sobtar de venir a viure a Barcelona va ser el soroll, i des que visc a l'Eixample m'esgarrifa el soroll del tràfic, que és incesant, i més a un xamfrà. Però ja fa unes setmanes, com deia, que noto que els caps de setmana se sent menys soroll i, creieu-me, és un descans despertar en la calma.